Vi erbjuder följande tjänster:

  • Konstruktion, beräkning och CE-märkning
  • Maskinbearbetning
  • Mobil maskinbearbetning
  • Reparation/service/underhåll
  • Montage
  • Hydraulik
  • Produktutveckling
  • Slitageskydd
  • Projektledning

Vi ser gärna över dina önskemål och försöker anpassa oss efter varje specifikt behov.

Vänligen kontakta oss per telefon på 0981 – 10 000.