Artic Nova AB är ett innovativt företag inom branschen tung industri. Vi arbetar med service- och legotillverkning inom plåt, svets, maskinbearbetning och hydraulik.

Artic Nova är även komponenttillverkare och underleverantör till företag. Vi är också samverkanspartner och leverantör av entreprenad- och servicetjänster.

Vi har yrkesutbildad personal med hög kompetens och många års erfarenhet i branschen, vilket innebär att vi har kompetens att utföra de mest avancerade arbetena och också anpassa resultatet utifrån kundens behov och önskemål.

Verkstäder och utrustning finns bland annat i Vittangi där Artic Nova har sin hemvist.

Inom koncernen JTM Invest AB som Artic Nova AB är dotterbolag till finns även Biosling AB som är ett innovativt miljöföretag www.biosling.se